CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại các quận, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023; Chiều ngày 19/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng Đoàn, cùng các thành viên Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND phường Thanh Khê Tây.

Sau khi nghe báo cáo tự giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị năm 2023; các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn giám sát và ý kiến giải trình của UBND phường. Đoàn Giám sát cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, giải trình, đồng thời đánh giá cao những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian qua: kinh tế – xã hội duy trì ổn định, công tác Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng; công tác An sinh xã hội được quan tâm; giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác thu ngân sách ước tính đến 15/5/2023 đạt 58% so với kế hoạch năm; Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường được triển khai hiệu quả, qua đó phát huy tính chủ động thẩm quyền và chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong cơ quan hành chính phường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; triển khai chính quyền đô thị nghiêm túc, kịp thời, vận hành cơ chế nhịp nhàng; phát huy dân chủ, chủ động sáng tạo trong công việc; quản lý cư trú, nắm bắt tình hình nhân dân kịp thời; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và đề nghị UBND phường Thanh Khê Tây tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xử lý các kiến nghị của nhân dân; tăng cường công tác truyền thông các chính sách liên quan đến lợi ích của người dân; chú trọng quản lý trật tự đô thị, đề xuất những chủ trương về quản lý trật tự đô thị, vỉa hè; đảm bảo công tác an sinh xã hội, lưu ý giải quyết việc làm cho người lao động; có giải pháp quyết liệt quản lý cư trú, đảm bảo ANTT; nghiên cứu phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả công tác phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, dịch vụ công đến với người dân; nâng cao chất lượng cán bộ tổ dân phố; năng lực CBCC phường, kỹ năng làm việc,…

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *