CHI HỘI TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Cuối năm 2021, được sự tín nhiệm của các hội viên chi hội 9 Hội CCB phường Thanh Khê Tây, đồng chí Đặng Văn Hội được bầu giữ chức Chi hội trưởng là đảng viên mới nghỉ hưu. Sau gần 10 năm trong quân ngũ được phục viên về tham gia công tác tại địa phương cho đến khi nghỉ hưu, nhưng bằng nhiệt huyết và tinh thần người chiến sĩ năm xưa, nay về với đời thường, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với vai trò và trách nghiệm là một Chi hội trưởng trong những năm qua luôn triển khai phát động trong hội viên những nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Chi hội 9 phường Thanh Khê Tây quán triệt hưởng ứng và thực hiện một cách nghiêm túc. Đáng chú ý là trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cán bộ, hội viên Chi hội 9 luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm… Hội viên luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống, tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Với phương châm : “Từng hội viên gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để có bản lĩnh vững vàng hơn”. Hằng năm có 100% hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo.

Tại khu dân cư đồng chí luôn giữ vững và luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội cấp trên giao. Trong đó, công tác giáo dục chính trị cho hội viên, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn với thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng, góp phần giữ vững Chi hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Bản thân các hội viên cựu chiến binh cũng luôn thể hiện bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu và làm nồng cốt trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng – Pháp luật Nhà nước, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo vệ nhân dân

Trong năm 2022, đồng chí tham gia và vận động hội viên tham gia cuộc thi viết “ Tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội CCB Việt Nam”, cuộc thi trực tuyến về Chuyển đổi số trên địa bàn phường Thanh Khê Tây, thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; cuộc thi trực tuyến về các Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW; Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, kết quả đạt 01 giải nhấtvà 02 giải khuyến khích.

Về nghĩa tình đồng đội bản thân đã vận động Hội viên xây dựng chân quỹ lên đến 33.250.000 đ, đạt bình quân là 1.662.500 đồng/ 1 hội viên. Xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hằng năm đáp ứng với hoạt động chi hội tại khu dân cư và tham gia cùng Hội CCB phường. Động viên đông đảo hội viên tham gia cùng sinh hoạt chuyên đề với chi bộ khu dân cư về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, viếng hương gia đình chính sách, thăm tặng quà hội viên khó khăn, ốm đau….

Để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những két quả thời gian tới tiếp tục phát huy xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, lấy tự phê bình và phê bình để xây dựng Chi hội, mọi công việc đều bàn bạc tập trung dân chủ công khai. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung vận động hội viên, tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu và làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” đi đầu trong mọi công việc. Cụ thể, tham gia tốt cuộc thi cảm nhận “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” do Đảng ủy phường Thanh Khê Tây phát động tổ chức. Qua đó, chọn lọc một số bài dự thi của Hội viên gửi đến toàn thể Hội viên Chi hội cùng tham khảo học tập, ở nhiều nội dung như: Bác Hồ, tâm hồn của tình yêu thương; Niềm tin sắt đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành công của cách mạng; Tình yêu thương của Bác; Học tập đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ kế thừa và phát huy; Bác Hồ với phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Qua trao đổi đồng chí nhận thức: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, liên tục và suốt đời tinh thần đó tạo nên tấm gương của chi hội trưởng CCB ở khu dân cư./.

Văn Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *