CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON MẪU ĐƠN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2023

Đổi mới, sáng tạo hình thức sinh hoạt chuyên đề luôn đem lại hiệu quả thiết thực; Ngày 01/3/2023, Chi bộ trường Mầm non Mẫu Đơn đã tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2023 về Học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2023 với hoạt động xem phim tư liệu tại Rạp Lê Độ – nhân Tuần phim kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vô cùng thiết thực và ý nghĩa.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức xem phim về “thời kỳ Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc, lãnh đạo quân và dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp” đã giúp cho đảng viên cùng nhìn lại dấu mốc lịch sử năm 1943 và dòng chảy không ngừng của nền văn hóa dân tộc; từ đó tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; soi rọi, tu dưỡng rèn luyện bản thân, có những hành động thiết thực để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

                                                                          Đinh Thị Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *