CHI BỘ QUÂN SỰ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY, TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Quyết định số 1742-QĐ/QU ngày 28/08/2023 của BTV Quận Ủy Thanh Khê về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Sáng ngày 11/9/2023 được sự đồng ý của Đảng ủy phường Thanh Khê Tây, Chi bộ Quân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thanh Hùng – là chiến sĩ DQTT vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về dự buổi Lễ kết nạp có Bộ phận Tổ chức Đảng ủy phường, các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ và đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ Quân sự phường. Tại buổi lễ đồng chí Lê Văn Cương – QUV, bí thư Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ công bố và Quyết định kết nạp đảng viên cũng như tặng hoa chúc mừng; nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Tại buổi lễ đồng chí Hùng đảng viên mới cũng đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ tuyên thệ xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp, xin chúc mừng đảng viên mới, chúc mừng đồng chí Hùng sau thời gian phấn đấu được Chi đoàn quân sự và BCH Đoàn phường giới thiệu kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *