CHI BỘ LÊ VĂN TÁM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Chiều ngày 26 tháng 2 năm 2021, được sự đồng ý của Đảng uỷ Phường Thanh Khê Tây, Chi bộ trường tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Lê – Giáo viên và quần chúng Phạm Thị Khánh Ngọc – Nhân viên y tế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, Chi bộ đã trao thẻ đảng viên cho đồng chí Thái Thị Xuân và đồng chí Trần Thị Thanh, trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Lê Thị Hồng Phước.

Thanh Nga (TH Lê Văn Tám)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *