BANER, POSTER tuyên truyền 90 năm thành lập Đảng

Thực hiện chương trình Công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn phường. Nhằm đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền trong Đoàn viên thanh niên. Đoàn phường Thanh Khê Tây thiết kế và giới thiệu Baner và Poster tuyên truyền 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Khê Tây sắt son niềm tin với Đảng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *